elementa
Elementa-HeaderPic-VarFond-1024x325.jpg

värdeutveckling

 
SIX Return Index    visar stockholmsbörsens utveckling, inklusive utdelningar.    NHX Equities    från HedgeNordic visar utvecklingen på hedgefonder med fokus på nordiska aktier.

SIX Return Index visar stockholmsbörsens utveckling, inklusive utdelningar.
NHX Equities från HedgeNordic visar utvecklingen på hedgefonder med fokus på nordiska aktier.

Tabell.png
Tabell2.png
Exponering inklusive obligationer med aktielik risk (high yield)

Exponering inklusive obligationer med aktielik risk (high yield)


Det finns inga garantier för att en investering i Elementa kommer att vara vinstgivande. De medel som placerats i Elementa kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Elementa återfår hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som långsiktig. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.