elementa
Elementa-HeaderPic-VarFond-1024x325.jpg

elementa

 

Fonden Elementa är en prisbelönt specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Elementa är analysdriven och absolutavkastande med målsättningen att ge andelsägarna en hög avkastning över tid, oberoende av den generella marknadsutvecklingen.

att förstå affärsmodeller och hitta bolag med uthålliga konkurrensfördelar samt förmåga att generera både kassaflöde och tillväxt är viktiga parametrar för Elementa. Elementa är värdeorienterad vilket betyder att värderingen ska vara attraktiv sett till potentialen. Elementa tänker långsiktigt även vad gäller fondens blankningar och försöker hitta bolag med svaga positioner på marknader där de långsiktiga trenderna är ogynnsamma.
— marcus wahlberg, förvaltare elementa

Fondens huvudfokus är mindre och medelstora bolag både för investeringar och blankningar. Fondens mål är en avkastning om minst 12 %, efter kostnader och avgifter, i snitt över rullande treårsperioder.

 
EuroHedge - WINNER LOGO 2017.jpg
HFM-EU-Performance-Winner-Logo-2017.jpg
HFR_ESMA2016-BNHF.png
HFR_ESMA2016-BNSEM.png
winner_badge_big_2015_a2.jpg