elementa
Elementa-HeaderPic-VarFond-1024x325.jpg

elementa

 
Frontbild.png
 
EuroHedge - WINNER LOGO 2017.jpg
HFM-EU-Performance-Winner-Logo-2017.jpg
HFR_ESMA2016-BNHF.png
HFR_ESMA2016-BNSEM.png
winner_badge_big_2015_a2.jpg
 

Det finns inga garantier för att en investering i Elementa kommer att vara vinstgivande. De medel som placerats i Elementa kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Elementa återfår hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som långsiktig. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.